Planinnsyn

Planinnsyn er en løsning hvor alle plandata i kommunene presenteres. Her kan man etterhvert følge planer
som er under behandling ved hjelp av en tidsakse, dette er enda ikke satt i drift. Inntil videre er denne løsningen
ment som en ren innsynsløsning hvor man enkelt og greit finner fram til alle planer og planinformasjon.