Kontakt oss

Konstituert leder: Geodatasamarbeidet i Nord Østerdal
v/ Trine Økseter Knudsen
Tynset/Alvdal kommune
2500 Tynset
Telefon: 62 48 52 88
Epost: trine.okseter.knudsen@tynset.kommune.no

GIS koordinator:
Geodatasamarbeidet i Nord Østerdal
v/ Lars Petter Løkken
Tynset kommune
2500 TYNSET
Telefon: 62 48 50 00
Epost: lars.petter.lokken@tynset.kommune.no