Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal

Kommunene i Nord-Østerdal og Nord-Østerdal kraftlag samarbeider om bruk og utvikling av
kartløsninger for publikum og til intern bruk.

"Kommunekart"-app

NØGIS har nå gått til innkjøp av Norkart sin "Kommunekart"-app. Her får man tilgang til grunnkart,
eiendomskart, flyfoto og planer direkte på smarttelefon og nettbrett. Man kan i tillegg søke på stedsnavn og
adresser og kan da bruke den integrerte ruteplanleggeren